Email: gimnazija_lag1@ukr.net
Тел. +38 (032) 261-48-60
Академічна гімназія
– то історичний пам’ятник Львова,
і бути її учнем чи виховником – це висока історична відзнака

Йосип СліпийПредметно-методична комісія вчителів англійської мови

Голова МК – вчитель вищої категорії,

старший вчитель Матвіїшин Г.С.


    Методична комісія вчителів англійської мови працює над проблемою «Інноваційна концепція навчання іноземних мов, як фактор формування соціокультурної компетенції на шляху до Європейського та світового простору», котра є логічним продовженням попередньої проблеми «Поетапне реформування мовної освіти у відповідності до Європейських стандартів на основі поглиблення демократизації та гуманізації освіти через вивчення і опанування іноземних мов».

Підвищення фахового рівня

З метою кращого вивчення даної проблеми щомісяця проводяться засідання метод комісії, на котрих обговорюються як теоретичні питання, так і поточні проблеми, що постають в процесі навчання. Щороку на першому засіданні, котре зазвичай проходить в кінці серпня обговорюється Методичний Лист Міністерства Освіти і Науки України про основні вимоги до викладання англійської мови у поточному навчальному році і обговорюється та затверджується план роботи метод комісії, складений згідно з рекомендаціями, поданими у цьому листі. Кожного року обговорюються також результати, яких досягли учні гімназії на різних етапах Всеукраїнської олімпіади з англійської мови, заслуховуються звіти на робочих місцях вчителів, що атестуються, підводяться підсумки роботи за рік. Крім того вчителі виступають з доповідями за проблемами, над якими працюють протягом року.
Так у 2007-2008н.р. нами були заслухані виступи вчителів на таку тематику:
– «Організація і форми позакласної роботи з англійської мови» (І. Новогольник)
– «Навчання аудіювання і форми контролю прослуханого» (О. Оборошинська)
– «Розвиток навичок спілкування. Організація роботи в парах» (О.Жук)
У 2008-2009н.р. вчителі виступили з такими доповідями:
– «Специфікація Зовнішнього оцінювання з іноземної мови для країн  Євросоюзу (Г.Матвіїшин)
– «Обговорення Концепції державної програми роботи з обдарованою молоддю та рекомендації МОН» (І.Деркач)
– « Розвиток творчих здібностей учнів. З досвіду роботи» (І.Дмитришина)
– « Самоосвіта і самореалізація особистості» (О.Солодка)                                             – « Робота шкільного Євроклубу, як важливий інструмент у формуванні соціо-культурної компетенції учнів» (М.Замлинська)
У 2009-10н.р. було заслухано доповіді вчителів на тему:
– « Самоосвіта та підвищення фахового рівня людини. Освіта впродовж життя» (Г. Матвіїшин)
– « Роль читання для оволодіння мовою» ( Л. Мандюк)
– « Роль творчих робіт для оволодіння мовою» (О. Солодка)
– « Bикористання ігрових форм діяльності на початкових етапах викладання англійської мови» ( З. Андріїв)
– « Комунікативна спрямованість викладання англійської мови та реалізація цієї мети шляхом участі у міжнародних проектах» (О, Жук)
– « Шляхи збагачення словникового запасу учнів в рамках підготовки до ЗНО» ( І, Дмитришина)
У 2010-11н.р. вчителями метод комісії було підготовлено такі виступи:
– « Комунікативно-орієнтоване викладання граматики» ( Ю. Федьків)
–  «Організація уроків позакласного читання. Розвиток продуктивного мовлення» ( Г. Матвіїшин)
– « Система оцінювання навчальних досягнень учнів з англійської мови»(О. Солодка).

Участь у районних та міських семінарах

Вчителі англійської беруть також активну участь у всіх семінарах, тренінгах, нарадах, «круглих столах», котрі організовують і проводять гімназія, районне та міське управління освіти. У 2008 році «Весняна школа молодого вчителя» для вчителів Галицького району проходила на базі ЛАГ, і на ній М. Міштур поділилася своїм баченням професії вчителя, розповіла про свої проблеми та досягнення. У 2009 та 2010 роках  засідання «Зимової школи педагогічної майстерності» для вчителів Галицького району також проходили на базі гімназії. У 2009 році на ньому виступила Г. Матвіїшин з доповіддю на тему «Проектна робота у процесі викладання англійської мови», а у 2010
О. Солодка представила свій виступ на тему «Навчання граматики учнів старших класів». У 2011 вчитель гімназії Ю. Федьків підготував до засідання «зимової школи» виступ на тему « Використання ігор для кращого засвоєння граматики».
Протягом 2007–2011н.р. члени метод комісії були учасниками багатьох інтерактивних семінарів в різних навчальних закладах м. Львова. Зокрема Г. Матвіїшин взяла участь у таких семінарах, як «Мультимедійний супровід навчально-виховного процесу з англійської мови» (20.11 2008 ЛЛГ) «Актуальність впровадження МП в Україні» (11.12 2008 ЗСШ№2), «круглому столі»: «Поетапне реформування мовної освіти у відповідності до Європейських стандартів на основі поглиблення демократизації та гуманізації освіти через вивчення іноземних мов» (15.05 2008 ЗСШ№57). Вчителі Ю. Федьків, І. Дмитришина, О. Жук, Л. Мандюк, Г. Матвіїшин були учасниками семінару-зустрічі з вчителями з Єгипту на тему « Hand In Hand To Improve Education». Голова методкомісії Г. Матвіїшин приймала активну участь у таких семінарах, організованих Британськими видавництвами, як « Формула успіху - мотивація і зацікавленість підлітків» (19.03 2008), «Як ефективно розвивати навички з читання та письма» (05.03 2009), «Навчання писемному мовленню при підготовці до ЗНО» (8.08 2010) – видавництво Pearson Education, « European Experience of Exam Preparation. Writing» (9.04 2009) - Macmillan, «What is happening tо English and how much does it matter? » (жовтень 2010р.)- Oxford.
З метою кращої перевірки рівня засвоєння учнями знань вчителі кафедри англійської мови систематично розробляють тестові завдання з різними типами завдань для різних класів та підручників. О.Солодка розробила методичну розробку «Вивчення теми «Магазини і покупки» у 6-му класі» Г. Матвіїшин підготувала методичні розробки «Тексти для розвитку навиків аудіювання в учнів 5-х - 9-х  класів» і цикл уроків для вивчення теми «Музика» (підтема «Театр») у 8-му класі. Члени методкомісії постійно підвищують свій професійний рівень. Кожні 5 років всі вчителі проходять чергову атестацію і зараз на кафедрі працюють 10 вчителів. З них:
– 2 молодих спеціалістів - З. Андріїв і М. Замлинська, котрі беруть активну участь у роботі міської Школи Молодого Вчителя та у Школі Молодого Вчителя ЛАГ ,котрою керує О. Солодка.
– 3 вчителів першої категорії: Ю. Федьків О. Оборошинська та Л. Мандюк;
– 5 вчителів вищої категорії : О. Жук, I. Дмитришина, І. Деркач, О. Солодка, Г. Матвіїшин. Вчителі Деркач, Солодка і Матвіїшин мають звання «Старший вчитель».

Відкриті уроки

У 2008-9н.р. Г. Матвіїшин стала дипломантом Всеукраїнського конкурсу для вчителів « Панорама творчих уроків» і конспект її уроку « Місця в Україні, привабливі для туристів» був опублікований у серпневому номері газети «English» за 2009рік. Юрій Федьків зараз проходить чергову атестацію на підтвердження кваліфікаційної категорії «вчитель І категорії».
Усі вчителі творчо підходять до своєї роботи, широко використовуючи такі форми і методи роботи, як робота в парах, групова робота, рольова гра і  проектний метод. Жоден урок не обходиться без використання  таких технічних засобів навчання, як магнітофон, CD-плеєр, телевізор, відеомагнітофон. Часто використовують також комп’ютер і мультимедійний проектор. Ці технічні засоби  використовуються, як з метою  забезпечення кращого засвоєння учнями нового матеріалу ,так і для того, щоб дати їм можливість продемонструвати свої досягнення та для презентаціїї творчих  проектів.Своїми надбаннями наші вчителі щедро діляться зі своїми колегами, як під час засідань методичної комісії, так ї під час відкритих уроків.
За останні 3 роки на кафедрі були проведені такі відкриті уроки:
– Ірина Дмитришина:
«Дім, милий дім»  – у 1-Б класі (19.12 2007)
«Спорт –це виклик» – у 6-А класі (29.02 2008)
«Відомі дослідники минулого» – у 5-В класі (17. 03 2008)
– Оксана Оборошинська:
«Урок домашнього читання . Робін Гуд» – у 2-А класі (13.03 2008).
– Галина Матвіїшин:
«Подорожі під час відпочинку. Моє рідне місто» – у 6-Б класі (20.03 2008)
– Ірина Деркач провела відкритий урок в рамках семінару для директорів шкіл Галицького району на тему «Видатні культурні пам’ятники світу і нашого міста».
– Галина Матвіїшин:
«Місця в Україні, привабливі для туристів» – у 4-В класі (17.12 2008)
« Здорове харчування. Рецепти корисних страв» – у 4-Б класі (26.02 3009)
« Професії, які ми обираємо» – у 5-Б класі (10.03 2009)
– Ольга Дзвоник:
«Здорове харчування» – у 3-В класі (1.10 2008)
«Святкування Дня Незалежності США» – у 3-Б класі (8.10 2008)
«Відвідування парків розваг» – у 2-А класі (14.10 2008)
– Олена Жук:
«Плани на вихідні» –у 2-В класі ( 1.10 2008)
«Країни і національності» – у1-А класі (6.10.2008)
«Свята і традиції різних народів» – у7-Б класі (14.10 2008)
– Галина Матвіїшин:
«Музика» – у 1-Б класі (4.03 2010)
– Олександра Солодка
«Спорт у нашому житті» – у 5-В класі (23.02 2010)
«Україна» – у 2-Б класі ( 15.03 2010)
– Зоряна Андріїв
«Харчування. Овочі. Фрукти. Напої» (12.04 2010)
– Олена Жук
«Використання комп’ютера на уроках англійської мови» – у 7-В класі (14.04 2010)
– Юрій Федьків:
« Введення теми «Сім’я» – у 1-А класі (11.11 2010)
« Опис зовнішності» – у  1-Б класі (17.11 2010)
« Професії» –- у 4-Б класі (21.11 2010)
– Галина Матвіїшин:
« Королівська родина Великобританії» – у 2-Б класі (10.03 2011)
– Ірина Дмитришина:
« Домашні обов’язки» – у 1- А класі 16.03 2011)

Позакласні заходи

Для того, щоб зацікавити учнів своїм предметом, вчителі кафедри англійської мови проводять різноманітні ранки, конкурси та інші позакласні заходи. Так, у 2007-2008 році були проведені такі позакласні заходи, як ранки для 1-х класів «Сторінками улюблених казок» (О. Жук, О. Дзвоник) та «Різдво в Англії» (І. Дмитришина), конференція для 7-х класів «Свята  і традиції харчування у Великобританії» (Л.Мандюк), конкурс для 6-х класів про країни Євросоюзу «Слабка ланка», проведений у рамках Тижня Європи (І. Деркач, Г. Матвіїшин). У 2008-2009н.р. вчителями О. Солодкою, Г. Матвіїшин І. Деркач було проведено брейн-ринг на тему «День святого Валентина»для учнів 4-х класів, конкурс романтичної поезії для учнів 5-х класів і вечір для 4-х – 6-х класів «Merry English Quiz». У 2009-2010н.р. були проведені такі заходи: « Лексико-граматичний КВК» для учнів1-х класів (З. Андріїв М. Замлинська), вікторина для 3-х класів «Визначні місця світу» (О.Жук), « круглий стіл» для 4-х класів «Наші закордоння друзі» (О. Оборошинська, М. Замлинська), конференція для  6-х класів «Свята і традиції різних народів» з участю студентів з Грузії і Таїланду (Л. Мандюк, Г. Матвіїшин) . Великий успіх мало свято, присвячене Дню Матері ( І. Деркач, Л. Ман дюк) У 2010-2011н.р. вчителі О. Солодка, І. Деркач, Г. Матвіїшин провели конференцію для учнів 6-х класів «Герой України», О. Жук та Л. Мандюк підготували конференцію для 3-х класів «Захист довкілля». Вікторину для першокласників «Зима – снігова королева року» підготували О. Жук ,І. Дмитришина і Ю. Федьків, а конкурс «Зоряна мить» для 2-Б класу провели З. Андріїв М. Замлинська і Г. Матвіїшин.

Учнівські досягнення

Плідна робота вчителів кафедри дає свої результати. Щороку наші гімназисти стають переможцями ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з англійської мови :
2007-2008н.р.
Хомин Марта (4 клас) - І місце
Скрупський Олексій  (5 клас) - І місце
Бобик Ірина   (6 клас) - ІІІ місце
Іванків Ольга (7 клас) - ІІ місце

Олексій Скрупський завоював ІІІ місце у ІІІ етапі олімпіади.
2008-2009н.р.
ІванівІрина (4клас) - ІІ місце
Радюк Володимир (5 клас) - І місце
Скрупський Олексій (6 клас) - ІІ місце
Кричевець Євген (6клас) - ІІ місце

Володимир Радюк і Євген Кричевець брали участь у ІІІ етапі олімпіади і В. .Радюк став переможцем, зайнявши ІІІ місце.
2009-2010н.р.
Курочка Килина (4 клас) - І місце
Іванів Ірина (5 клас) - ІІ місце
Михайло Мідяний (6 клас) - ІІ місце
Юліана Паньків (7 клас) - ІІІ місце

2010-2011н.р.
Надашкевич Вікторія (4клас) - ІІІ місце
Курочка Килина (5 клас) - ІІ місце
Слобода Марта (6 клас) - ІІІ місце.

Такі вчителі, як І. Дмитришина, О. Жук, О. Солодка, Г. Матвіїшин щороку є членами журі ІІ етапу олімпіади. У 2008-2009н.р. Г. Матвіішин була керівником команди м. Львова на ІІІ етапі олімпіади, y 2010-2011н.р вона була головою журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з англійської мови у Галицькому районі. Учні гімназії систематично беруть участь у конкурсі FLEX і за його результатами майже кожного року 1-2 учні здобувають права навчатися у США протягом року. В цьому році учні 6-х класів Ірина Іванів, Володимир Паберівський, Оксана Шевчук пройшли у ІІІ етап конкурсу.

Участь у проектах

Починаючи з 2004 року ЛАГ, є постійним учасником проекту міжнародної студентської організації АЙЗЕК «WWB» («Світ без кордонів»). Гостями гімназії вже були студенти з Індії, Македонії, Грузії, Таїланду, Польщі, Нової Зеландії та інших країн. Вони знайомлять гімназистів з реаліями і традиціями своїх країн, беруть участь у відкритих уроках і позакласних заходах. Цього року ми вже приймали студентів з Грузії Польщі і Туреччини, a з 28.03 плануємо провести ще ряд зустрічей. За активну роботу в проекті WWB гімназію було нагороджено почесною грамотою цієї організації.
Члени методичної комісії беруть участь і у інших міжнародних проектах. Так Л. Мандюк І Деркач Г. Матвіїшин проводили уроки для членів делегацій з Португалії, а І. Деркач була учасницею делегації ЛАГ котра відвідала Португалію в жовтні 2010 року. Вчителі Г. Матвіїшин М. Замлинська О. Жук  були учасницями зустрічі з представниками молодіжного Європарламенту у жовтні 2010року.
Вчитель З. Андріїв, котра є опікуном ШЄК ЄМОЛАГ, значно пожвавила його роботу. Члени Євроклубу не лише беруть участь у засіданнях, а й виступають з доповідями, займаються міжнародними проектами, та ведуть активну роботу по популяризації свого клубу. У квітні 2010 їх команда взяла участь у міській вікторині, а 1.05 2010 представляла Португалію на обласному фестивалі ШЄК. У лютому цього року команда нашого клубу з великим успіхом представила Португалію на міському фестивалі Євроклубів.16.03 вони взяли участь у конкурсі плакатів до Євро-2012 у ЗСШ№75. Великим успіхом користуються конкурси газет і постерів, конкурси та вікторини, які щорічно проводяться у травні в рамках Тижня Європи.
Багато гімназистів займаються дослідницькою роботою в МАН. Гімназія співпрацює з НУ ім. І. Франка i кожного року студенти факультету іноземних мов проходять у нас педпрактику .

Переглянути фотографії відкритих уроків
Наша адреса: вул. С. Бандери 14
Телефон: 261-48-60